Analitycy wskazują, że sytuacja finansowa Polski nie jest tak zła, jak zakładano.
Spodziewano się bowiem większej dziury budżetowej, niż mamy w rzeczywistości.

W pierwszej połowie 2014 roku deficyt budżetu wyniósł około 25 miliardów złotych.
To duża suma, ale rząd w swoim scenariuszu przedstawiał mniej optymistyczne prognozy