ZUS poszukuje firmy, która ma obsłużyć 150 mln jego listów i 50 tys. paczek pocztowych, w okresie dwóch lat. Wartość kontraktu może wynieść ok. 120 mln zł. Jak informuje "Puls Biznesu",  w związku z doświadczeniami sądów i prokuratur warunki są zaporowe.
W tym tygodniu odbędzie się rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą, dotycząca skargi InPostu na warunki stawiane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przetargu na usługi pocztowe w latach 2015-17.
Kryterium wyboru oferty jest cena, jednak kilka dodatkowych zapisów wzbudza spore kontrowersje wśród prywatnych pocztowców.
Głownie chodzi o wymóg posiadania w każdej placówce pocztowej, odrębnego stanowiska do świadczenia usług pocztowych.