Na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marcin Kubiak został powołany. Dyplomata, specjalista z zakresu stosunków międzynarodowych. Przed objęciem stanowiska pracował m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w wielu polskich placówkach dyplomatycznych. Zna biegle języki angielski i francuski.

Marcin Kubiak urodził się 4 listopada 1969 r. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W 1996 odbył staże w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP oraz Canadian Heritage i Treasury Board Secretariat w Ottawie.

Od 1997 był zatrudniony w Departamencie Afryki, Azji, Australii i Oceanii MSZ. W latach 1998–2003 pełnił obowiązki II, a później I sekretarza Ambasady RP w Kenii. Po powrocie do kraju pracował w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu.

We wrześniu 2007 r. otrzymał nominację na stanowisko ambasadora RP w Republice Zimbabwe, a w styczniu 2009 rozpoczął pełnienie obowiązków jako ambasador RP w Republice Południowej Afryki.