Z informacji przekazanych w środę posłom z sejmowej komisji skarbu wynika, że spółka za ubiegły rok uzyskała przychody z działalności podstawowej w wysokości 3 mld 306 mln zł, co stanowi wzrost o około pięcioprocentowego wzrostu w porównaniu do roku 2011. Koszty z działalności podstawowej za ubiegły rok  wyniosły 3 mld 490 mln zł. W 2012 r. spółka przewiozła ok. 4 mln 972 tys. pasażerów, co stanowi wzrost o ok. 7 proc. w stosunku do 2011 r. Za 2011 rok spółka miała stratę w wysokości 145,7 mln zł.
Jak powiedział wiceminister skarbu Rafał Baniak, MSP chce, by projekt zmiany ustawy o LOT został wkrótce przyjęty przez rząd. "Minister skarbu jesienią 2012 roku wystąpił z inicjatywą zmiany prawa i uchylenia ustawy o PLL LOT. Projekt ten jest obecnie w trakcie prac rządowych. Intencją MSP jest, żeby ta nowela była przyjmowana przez Radę Ministrów razem z planem restrukturyzacyjnym LOT-u, co powinno nastąpić na jednym z najbliższych posiedzeń rządu" - podkreślił. "W ocenie MSP niezbędne jest znalezienie dla LOT partnera biznesowego, czyli podmiotu, który mógłby wziąć udział albo w bezpośrednim nabyciu akcji LOT-u, albo byłby gotów wziąć udział w szeroko rozumianej restrukturyzacji i budowie nowego modelu biznesowego LOT-u" - dodał Baniak. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w styczniu projekt ustawy w sprawie przekształceń własnościowych PLL LOT. MSP zaznaczało wtedy, że uchylenie ustawy o LOT nie będzie automatycznie skutkowało utratą kontroli nad przewoźnikiem przez Skarb Państwa.