Mieszkanie. W określaniu maksymalnej kwoty, jaką bank pożyczy na mieszkanie, pomocny jest wskaźnik LTV (skrót z ang. loan to value). Oznacza on stosunek pomiędzy wysokością kredytu a wartością jego zabezpieczenia, które w przypadku kredytów hipotecznych stanowi nieruchomość. Wskaźnik LTV na poziomie 100% oznacza, że bank sfinansuje w całości daną nieruchomość, LTV równe 80% oznacza, że klient musi 20% wartości nieruchomości wnieść jako środki własne. Od 2010 roku na rynku kredytów hipotecznych dominują te z LTV powyżej 80%. Podobnie sytuacja wyglądała w 3 pierwszych kwartałach 2012 roku, choć ich udział regularnie spadał. Zgodnie z danymi prezentowanymi w raporcie ZBP, na koniec września ubiegłego roku wyniósł ok. 47%. Zmniejsza się również liczba banków skłonnych udzielić kredytów na sfinansowanie 100% wartości nieruchomości. Jeszcze w 2011 roku co najmniej 17 instytucji było skłonnych udzielić kredytu bez wkładu własnego, dziś taka oferta dostępna jest już tylko w 13 bankach. Przyznanie kredytu powyżej wartości nieruchomości deklarują nieliczni - Getin Bank (107% LTV), mBank (110% LTV) oraz MultiBank>
Jak dużo pożyczy na nieruchomość bank? Wskaźniki LTV w standardowej ofercie kredytów hipotecznych w złotych. Na kredyt bez wkładu własnego nie można liczyć między innymi w Alior Banku, Banku BGŻ, Banku BPH, BNP Paribas Banku, BZ WBK, Citi Handlowym, Credit Agricole, ING Banku Śląskim, INVEST-BANK-u oraz w Raiffeisen Polbanku. W sytuacji, kiedy kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie całości inwestycji, bank wymaga zazwyczaj ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Najczęściej jest to ubezpieczenie brakującego wkładu własnego. Jest ono liczone zwykle od kwoty odpowiadającej kwocie brakującego wkładu własnego i pobierane na z góry określony czas – 3, 4, 5 lat. Jeżeli w tym czasie spłacony kapitał nie będzie odpowiadał standardowo wymaganemu wkładowi własnemu, ubezpieczenie zostanie odnowione na kolejny okres. Zamiast ubezpieczenia brakującego wkładu własnego niektóre banki stosują też podwyżkę marży do czasu, kiedy nie zostanie spłacona kwota odpowiadająca standardowo wymaganemu wkładowi własnemu. Niezależnie jednak, czy mowa o ubezpieczeniu czy podwyżce marży, dla klienta oznacza to wyższe koszty kredytu.