Prognozowane zyski są nieco niższe od konsensusu rynkowego, który zakładał zysk netto na poziomie 3.589 mln zł, EBITDA w wysokości 5.796 mln zł i 18.807 mln zł przychodów. Przy sporządzaniu prognozy założono, że produkcja miedzi w koncentracie wyniesie 425,1 tys. ton, produkcja miedzi elektrolitycznej 548 tys. ton, a produkcja srebra 1.075 ton. Założono średnioroczne notowania miedzi na poziomie 7.800 USD/t i średnioroczne notowania srebra 32 USD/troz. Spodziewany całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych to 17.087 zł/t. Spółka poinformowała, że nakłady inwestycyjne rzeczowe wyniosą w tym roku 2.470 mln zł, a limit nakładów na inwestycje kapitałowe to 523 mln zł. "Na zmniejszenie wyniku netto w stosunku do 2012 roku wpływają przede wszystkim: zmiana poziomu kursu walutowego USD/PLN, niższy wolumen produkcji podstawowych produktów spowodowany planowanym postojem remontowym w HM Głogów oraz uwzględnienie pełnych skutków podatku od wydobycia niektórych kopalin (w roku poprzednim podatek obciążał spółkę począwszy od 18 kwietnia)" - napisano w komunikacie. Spółka poinformowała, że wymienione czynniki stanowią również główną przyczynę wzrostu kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych oraz kosztu produkcji miedzi w koncentracie - C1 (1,76 USD/funt). "Zakładane zmniejszenie poziomu produkcji i w konsekwencji sprzedaży podstawowych produktów spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia planowanego, trzymiesięcznego postoju remontowo - modernizacyjnego w kompleksie Huty Miedzi Głogów II" - napisano w komunikacie. KGHM podwyższył w październiku prognozy za 2012 rok. Zysk netto spółki miał wynieść 4,744 mld zł, a przychody 20,633 mld zł.