W 2012 r. średnia cena 1 ha gruntów rolnych wyniosła 19 288 zł. W 2011 r. było to 17 165 zł.
Widoczna jest duża dysproporcja cen między regionami. W najdroższych województwach, czyli dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim ceny osiągały poziom ponad 24 tys. zł/ha, natomiast na terenie województw świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego były prawie dwukrotnie niższe i wynosiły nie więcej niż 13,5 tys. zł/ha. Najwyższe średnie ceny uzyskiwano dla nieruchomości o powierzchni 300 ha i więcej – 21,3 tys. zł/ha, oraz dla działek do 1 ha – 20,5 tys. zł/ha. Najtaniej można było kupić grunty o obszarze od 1 do 10 ha – 16,2 tys. zł/ha.
Na wzrost cen wpływa dosyć dobra sytuacja ekonomiczna w rolnictwie, system dopłat bezpośrednich i innych form wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej m.in. dofinansowanie zakupów ziemi przez rolników poprzez dopłaty ARiMR do oprocentowania kredytów i rozkładanie przez ANR ceny sprzedaży na raty. Kupno ziemi rolnej od ANR na preferencyjny kredyt z banku lub na niskooprocentowane (2 proc.) raty możliwe będzie – zgodnie z ustaleniami UE – maksymalnie do końca 2013 r. W związku z tym również w tym roku można się spodziewać dalszych wzrostów cen.
W 2011 r. Agencja sprzedała 125 tys. ha, a w 2012 r. ponad 132 tys. ha. Najwięcej ziemi sprzedano w województwach: zachodniopomorskim (14,8 tys. ha) i warmińsko-mazurskim (14,3 tys. ha). Natomiast najmniej na terenach województw: mazowieckiego (2,9 tys. ha) i łódzkiego (2,9 tys. ha).