W najnowszej analizie Narodowy Bank Polski wskazał, że w ostatnich miesiącach ubiegłego roku banki nadal zaostrzały politykę kredytową; tak było również w III kwartale 2012 r. Dotyczyło to zarówno kryteriów udzielania kredytów (to wymogi dotyczące zdolności kredytowej), jak i warunków (m.in. kosztów kredytu, wysokości zabezpieczeń). Zaostrzenie polityki kredytowej miało miejsce w szczególności w przypadku sektora MSP oraz kredytów dla gospodarstw domowych - poinformował bank centralny. Banki zapowiadają już, iż tendencja ta utrzyma się również w I kwartale 2013 r. Wyjątkiem może być niewielkie złagodzenie polityki w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Kredyt staje się mniej dostępny przy jednoczesnym braku istotnych zmian lub spadku popytu ze strony klientów banków. W opinii banków zmiany polityki kredytowej wynikają przede wszystkim z niekorzystnych prognoz sytuacji gospodarczej oraz wzrostu ryzyka poszczególnych branż - napisano w dokumencie. Zgodnie z raportem w I kwartale 2013 r. banki dodatkowo spodziewają się istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w związku z zakończeniem programu Rodzina na swoim. W raporcie napisano, że na popyt na kredyty bankowe istotnie wpływała bieżąca sytuacja gospodarcza oraz oczekiwania dotyczące kształtowania się przyszłej koniunktury. Banki odczuwały w dalszym ciągu zmniejszone potrzeby kredytowe przedsiębiorstw związane z realizacją planów inwestycyjnych, zaś w przypadku gospodarstw domowych negatywny wpływ na popyt miało pogorszenie się ich sytuacji ekonomicznej, ograniczenie wydatków konsumpcyjnych i prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym - napisano. Dodano, że banki spodziewają się silnego ograniczenia popytu na kredyty mieszkaniowe w I kwartale 2013 r. Ankieta, skierowana do przewodniczących komitetów kredytowych banków, została przeprowadzona na przełomie grudnia 2012 r. i stycznia 2013 r. wśród 29 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 81 proc.