W 2013 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyda ponad 7 mld zł, m.in. na ochronę klimatu, projekty związane z efektywnością energetyczną czy gospodarką odpadami. W stosunku do niecałych 5 mld zł, które zostały wydane w 2012 roku, to jest bardzo ambitny plan wydania ponad 7 mld zł w bieżącym roku.
Pieniądze będą pochodziły ze środków własnych Funduszu i z Unii Europejskiej, przykładowo z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Fundusz wraz ze swymi wojewódzkimi oddziałami będzie przeznaczał pieniądze przede wszystkim na projekty likwidacji tzw. niskiej emisji. Chodzi o zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych poziomów zawartości pyłów oraz emisji CO2. Na ten cel zostanie przeznaczone 400 mln zł.