Konsorcjum Mytoll-Strabag zostanie wykonawcą pierwszego etapu inwestycji związanej z budową linii Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - zdecydowała komisja przetargowa. Ofertę konsorcjum wyceniono na ok. 166 mln zł.

Do przetargu stanęło czterech wykonawców. Na pierwszy etap inwestycji miasto planowało wcześniej wydać ponad 215 mln zł.

Wykonawca będzie miał dwa lata na przedłużenie istniejącej linii tramwajowej o cztery kilometry z węzła komunikacyjnego Basenu Górniczego do tymczasowej pętli przy ul. Turkusowej. Od Basenu Górniczego tramwaj pojedzie bezkolizyjną trasą, pokonując estakady oraz przemieszczając się w specjalnej rynnie.

Docelowo linia ta swój bieg będzie kończyć w Kijewie. W rzeczywistości SST będzie przedłużeniem sieci tramwajowej z lewobrzeża na prawobrzeże.