Przypomnijmy, w ramach programu indywidualny inwestor będzie mógł liczyć na bezzwrotne dofinansowanie: otrzyma do 50 tysięcy złotych dopłaty do budowy domu pasywnego oraz do 30 tysięcy złotych do domu energooszczędnego. Możliwe jest także dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych – do 16 tys. zł, oraz w energooszczędnych – do 11 tys. zł brutto.
- W związku z zakończonym naborem wniosków banków, złożonych w ramach programu "Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych", zarząd NFOŚiGW wyraził zgodę na zawarcie umów o współpracy i udostępnienie bankom środków na dotacje na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu, w łącznej wysokości 100 mln zł - poinformował NFOŚiGW. Decyzja Funduszu dotyczy następujących banków: Banku Polskiej Spółdzielczości,  SGB-Banku, Banku Ochrony Środowiska, Banku Zachodniego WBK, Getin Noble Banku, Nordea Banku Polska, Deutsche Banku PBC. O konkretnych terminach przystąpienia banków do programu NFOŚiGW poinformuje, gdy podpisze z nimi umowy. Kredyt na ekodom mógłby się pojawić w ofercie banków jeszcze w pierwszym kwartale 201 r. Jak podaje NFOŚiGW cały budżet programu wynosi 300 mln zł. Pozwoli to na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych do końca 2022 r.