GUS podaje, że wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w styczniu 2013 roku na poziomie niższym niż przed miesiącem i przed rokiem.

W styczniu na nieznaczne pogorszenie wartości wskaźnika syntetycznego w stosunku do grudnia wpływa niewielki spadek wartości jego składowych w usługach, handlu i przemyśle przy utrzymaniu wartości składowej w budownictwie. W porównaniu z analogicznym miesiącem sprzed roku, wszystkie składowe wskaźnika uległy obniżeniu.

GUS informuje również, że w porównaniu do grudnia i stycznia ubiegłego roku odnotowano spadek ocen zarówno diagnostycznych, jak i prognostycznych.