Bank Światowy opublikował raport opisujący sytuację gospodarczą w grupie państw, do której należy Polska. Strefa euro wciąż osłabia wyniki innych państw UE.

Z raportu Banku Światowego wynika, że wśród wciąż niepewnej sytuacji w otoczeniu, a przede wszystkim w srefie euro, państwa EU11 zanotują w latach 2012-2013 wolniejszy wzrost gospodarczy – średnio na poziomie 1 proc.

Sytuacja państw EU11, czyli 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej (Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Republika Słowacka i Słowenia) oraz mającej wstąpić do wspólnoty Chorwacji, została przeanalizowana w cyklicznym raporcie EU11 Regular Economic Report. Bank Światowy szacuje w nim wzrost PKB na 2012 i 2013 rok, a także rekomenduje kierunki polityki gospodarczej, które mogą pomóc w poprawieniu sytuacji na rynkach.