Portugalski detalista Jeronimo Martins odnotował w 2012 r. 10,5-proc. wzrost przychodów wynika z wstępnych szacunków spółki.

W ogromnej mierze było to zasługą należącej do detalisty sieci dyskontów Biedronka w Polsce, co pozwoliło zrekompensować słabość rodzimego rynku. Przychody Biedronki wzrosły o 16 proc. w ujęciu rocznym, a sieć jej placówek na koniec 2012 r. wyniosła 2125. Udział przychodów Biedronki w strukturze sprzedaży grupy JM wyniosła 62 proc.