Największą część publicznych pieniędzy ma pochłonąć oświata – będą to wydatki osiągające nawet 20,5 miliona złotych. Tylko 8 milionów złotych zapisano na inwestycje. Budżet został opracowany w sytuacji trudnej dla samorządów w kraju, ale także nie łatwej dla miasta, które podobnie jak inne samorządy jest po zakończeniu realizacji wielu dużych inwestycji, co w istotny sposób wpłynęło na jego możliwości po stronie wydatków. Wprowadzony przez Ministra Finansów, od 2011 r. obowiązek równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, na etapie projektu budżetu, jak również na koniec roku budżetowego, powoduje coraz to większe komplikacje i konieczność zwiększania dochodów bieżących w celu realizacji zadań bieżących, których ciągle przybywa i rosną koszty ich realizacji.
- Mimo trudnej sytuacji finansowej Miasta nie zrezygnowaliśmy z realizacji inwestycji, które w mojej ocenie są bardzo ważne dla Miasta i mieszkańców - mówi Otolia Siemieniec, burmistrz Mrągowa. - Dotyczy to zakończenia przebudowy hotelu pielęgniarskiego na 33 mieszkania komunalne, budowy drogi w ul. Towarowej, przebudowy pomostów na os. Grunwaldzkim i remontu budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej na os. Grunwaldzkim na potrzeby dwóch oddziałów szkolnych. Przewiduję, że w trakcie realizacji budżetu kwota środków na inwestycje ulegnie zwiększeniu, przy sprzyjających warunkach głównie na rynku nieruchomości. Zdaję sobie sprawę, że oczekiwania mieszkańców odbiegają od zapisów w projekcie budżetu, ale nie możemy realizować zadań inwestycyjnych poprzez zaciąganie dalszych kredytów, które zwiększają koszty ich obsługi.