Wejście grupy Talanx, która przejęła trzy podmioty: Wartę, HDI i Europę było przebojem 2012 roku. W efekcie Talanx stał się drugą największą firmą ubezpieczeniową z 14 proc. udziałem w rynku ubezpieczeń majątkowych. Za drugie w kolejności najważniejsze wydarzenie branża uznała „zamieszanie" wokół produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Chodzi o polisy inwestycyjne, w których opłaty za wcześniejszą rezygnację są wyjątkowo duże, bo w pierwszych latach sięgające nawet 100 proc. zgromadzonego kapitału.

Jeśłi chodzi o wyzwania na 2013 rok to ubezpieczyciele wskazują spodziewaną w pierwszym kwartale roku rekomendację nadzoru odnośnie rynku bancassurance, czyli sprzedaży polis przez banki. Według pojawiających się zapowiedzi ze strony nadzoru w rekomendacji znajdzie się m.in. wymóg czytelnego informowania klientów, czy bank jest ubezpieczającym, czy agentem, a także podania informacji o ryzyku związanym z daną inwestycją.

W innej opinii wyzwaniem dla całego rynku finansowego w kolejnych latach będzie odzyskanie zaufania klientów mocno nadwyrężonego przez aferę z Amber Gold, problemy niektórych TFI, ale też niedomagania rynku ubezpieczeniowego uwypuklane w raportach urzędowych. Ubezpieczyciele powinni dbać o to, żeby większość ludzi była ubezpieczonych w takim zakresie, w jakim tego faktycznie potrzebują.