Kto posiada wolny kapitał i chce go zainwestować, powinien zainteresować się w 2013 r. aktywami w niewielkim stopniu narażonymi na spekulacje : m.in. rynek ekskluzywnych alkoholi, dzieł sztuki, złota oraz obligacji

Cięcia stóp procentowych w Polsce oraz zapowiedzi ich kolejnych obniżek powodują, że osoby posiadające nadmiar gotówki nie są już przekonane, by trzymać ją na lokatach. Od kilku lat zauważalny jest trend coraz częstszego budowania portfeli inwestycyjnych w oparciu o aktywa, których ceny zmieniają się z uwagi na proporcje popytu i podaży, a nie wyłącznie z powodu spekulacji, z czym mamy doświadczenia na rynkach finansowych. Bardzo ciekawie wygląda w tej chwili rynek alkoholi ekskluzywnych: win i whisky oraz dzieł sztuk.

Trzeba pamiętać, że tego typu instrumenty są również mniej płynne od akcji czy obligacji skarbowych i wyjście z takiej inwestycji z dnia na dzień jest praktycznie niemożliwe.

Inna opinia mówi, że seria ostatnich danych makroekonomicznych wskazuje na silne spowolnienie w polskiej gospodarce. W pierwszej fazie dekoniunktury inwestorzy zorientowani są przede wszystkim na bezpieczne aktywa, tj. obligacje skarbowe. Obecnie papiery skarbowe są drogie, ale alternatywą są obligacje korporacyjne dużych silnych spółek. Przy wyborze papierów korporacyjnych inwestorzy powinni zwrócić uwagę m.in. na to, czy dana spółka terminowo reguluje swoje zobowiązania.