Rząd Brytyjski wprowadził właśnie ograniczenia w wypłatach zasiłków na dzieci. Było to jedno z powszechnych świadczeń socjalnych, jakie przysługują wszystkim obywatelom - od bezrobotnego po milionera. Wszyscy brytyjscy rodzice otrzymywali 20 funtów i 30 pensów tygodniowo na pierwsze i 13 funtów 40 pensów na każde następne dziecko. Rodzina z dwójką dzieci miała z tego pokaźną sumę 1700 funtów rocznie.

Tymczasem brytyjski rząd planuje już cięcia także powszechnych świadczeń dla emerytów, jak dodatek opałowy, darmowe leki, przejazdy czy abonament telewizyjny.