Dodał, że w tym samym czasie, równolegle, trwają procesy naprawcze strefy euro. Dzisiaj wiele z reform strukturalnych, które wprowadziliśmy w ubiegłej i na początku tej kadencji wzmacnia stabilność i konkurencyjność gospodarki, ale to nie znaczy, że nie zostało jeszcze wiele do zrobienia. Najpierw musimy zdefiniować co zrobić, aby wejście było bezpieczne i korzystne – podkreślił. W połowie grudnia premiera Donalda Tusk stwierdził, że Polska musi podjąć decyzję, czy chce przystąpić do strefy euro. Dodał również, że jeśli my nie zdecydujemy w ciągu najbliższych miesięcy o kierunku działań, to nam to może odpłynąć. Rostowski odnosząc się wtedy do tych słów powiedział, że Polska będzie gotowa ogłosić termin wejścia do strefy euro, gdy będzie pewna, że go dotrzyma. - Będziemy gotowi ogłosić termin wejścia, jak będziemy pewni, że go dotrzymamy. Premier mówił, że w ciągu kilku miesięcy musimy określić kierunek działań, który zapewni, że Polska nie znajdzie się w szarej strefie, między głęboko się integrującą strefą euro, nie tylko ekonomicznie, ale i politycznie, a krajami na Wschodzie, takimi jaki Federacja Rosyjska - powiedział wtedy szef MF. Z kolei wiceminister finansów i pełnomocnik rządu ds. euro Jacek Dominik mówił, że Ministerstwo Finansów planuje w 2013 r. aktualizować Narodowy Plan Wprowadzenia Euro. Dodał, że dla rządu wprowadzenie euro pozostaje strategicznym celem. Za koordynowanie i monitorowanie procesu integracji walutowej ze strefą euro przez Polskę odpowiada Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. Pełnomocnik został powołany w 2009 roku. Przewodniczy on międzyinstytucjonalnej struktury organizacyjnej do spraw wprowadzenia euro utworzonej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. W skład ww. struktury wchodzą Narodowy Komitet Koordynacyjny ds. Euro, Rada Koordynacyjna, osiem Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych ds. Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską oraz dwie Grupy Zadaniowe. W sumie w prace struktury zaangażowanych jest ponad 30 instytucji przede wszystkim z sektora publicznego, ale również z prywatnego. Jak informuje MF: głównym zadaniem ww. struktury jest wypracowanie rozwiązań zapewniających maksymalizację korzyści i szans oraz minimalizację kosztów i zagrożeń związanych z integracją walutową. Do tych rozwiązań należą w szczególności działania zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem akcji kredytowej i nieuzasadnionymi podwyżkami cen, uelastyczniające gospodarkę, optymalizujące otoczenie instytucjonalne oraz zapewniające odpowiednie przygotowanie organizacyjno-techniczne procesu wymiany waluty.