Według informacji PAP zysk netto sektora bankowego po czterech miesiącach 2012 roku wyniósł 5,662 mld zł, czyli był o 14,2 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Wynik na działalności bankowej w okresie styczeń-kwiecień 2012 roku wyniósł 19,55 mld zł, czyli był o 7,2 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 9,7 proc. do 11,942 mld zł. Koszty działania banków wzrosły o 6,3 proc. do 9,142 mld zł.