Rada Giełdy zawiesiła Sobolewskiego w obowiązkach prezesa przed świętami, "z ważnych powodów". Wcześniej media poinformowały, że Emil Stępień, współpracownik prezesa GPW miał wspierać produkcję filmu, w który zaangażowana była partnerka prezesa giełdy. Propozycje współpracy przy filmie miały od niego dostać spółki z rynku NewConnect oraz autoryzowani doradcy.

Rada Giełdy zawieszając Sobolewskiego, powierzyła Adamowi Maciejewskiemu, członkowi zarządu spółki, stanowisko wiceprezesa i przekazała mu pełnienie obowiązków prezesa. Walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych dotyczące zmian w zarządzie spółki zwołano na 17 stycznia 2013 roku. Zgodnie ze statutem GPW, walne zgromadzenie odwołuje i powołuje prezesa zarządu.

Zawieszony prezes Ludwik Sobolewski zapewniał, że giełda nie uczestniczyła w finansowym wsparciu opisywanego w mediach projektu filmowego, a on sam nie naruszył zasad etyki zawodowej.