Elementem redukcji kosztów jest wdrażanie innowacji. Przekazanie przez KGHM polskim naukowcom 100 mln zł na badania i rozwój w przemyśle metali nieżelaznych jest kolejnym krokiem we wzmacnianiu innowacyjności - zarówno spółki, jak i całej polskiej gospodarki. Zaawansowana technologicznie gospodarka potrzebuje metali krytycznych, czyli trudno dostępnych i strategicznie ważnych pierwiastków - mówi Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA. KGHM znajduje się pod presją globalnej konkurencji - rywalizujemy z koncernami wydobywczymi z całego świata. Jednym z ważniejszych obszarów budowania przewagi konkurencyjnej jest efektywność kosztowa. Nasze wyniki finansowe pokazują, że robimy to skutecznie, ale nie możemy spoczywać na laurach. Światowa gospodarka potrzebuje surowców i na rynku ich wydobycia oraz przetwórstwa panuje ogromna konkurencja. Aby jej sprostać i budować przewagę konkurencyjną, trzeba nieustannie rozwijać innowacje, które pozwolą obniżać koszty produkcji i zwiększać jej wolumen. Chcemy być liderem w generowaniu nowoczesnych produktów. Innowacje w branży wydobywczej pomagają w obniżaniu kosztów, których poziom bezpośrednio przekłada się na wypracowywany przez spółkę zysk. Są to nie tylko innowacje technologiczne, czyli nowoczesny, energooszczędny sprzęt, ale także zarządcze, jak np. lean management, czyli "szczupłe zarządzanie", to znaczy produkowanie przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości zasobów. Uważam, że inwestycje w ludzi - w ich umiejętności i kompetencje - budują wartość firmy. W górnictwie nowoczesne technologie wspierają ludzi w pracy, zwiększając ich bezpieczeństwo, ale także wydajność. Przykładem może być znany w każdej kopalni problem pracy górników w wysokiej temperaturze. Inwestujemy w takie technologie jak klimatyzacja w miejscach szczególnie wysokiej temperatury czy w klimatyzację osobistą. Górnicy korzystają z odzieży wyprodukowanej z innowacyjnych materiałów, a nawet z ubrań i kasków, które są klimatyzowane. To nie tylko kwestia zdrowia i bezpieczeństwa pracy górników, ale także wydajności dzięki lepszym warunkom pracy.