Fed zadecydował, że po wygaśnięciu programu Operation Twist, powiększy obecny program skupu aktywów o 45 miliardów dolarów miesięcznie, co da w sumie 85 miliardów dolarów.

Nie oznacza to jednak, że na rynek będą trafiać większe pieniądze. Do tej pory Fed wydawał co miesiąc 40 miliardów dolarów w ramach QE3 i 45 miliardów dolarów w ramach wygasającej w tym roku Operation Twist.

Zgodnie z oczekiwaniami, Fed nie zmieni stóp procentowych i pozostawi główną w przedziale 0 - 0,25 proc. Po tych decyzjach, najważniejsze indeksy na Wall Street idą w górę.

Najważniejsze grupy spółek w Warszawie zakończyły dzień na plusach. WIG20 przy obrotach sięgających niemal 800 milionów złotych, powiększył się o ponad pół proc. i bije kolejne maksima.