Ministerstwo Finansów poinformowało, że państwowy dług publiczny po trzecim kwartale tego roku spadł do 835,498 mld zł, czyli o 0,8 proc. kwartał do kwartału, tj. o 7,139 mld zł. Od początku 2012 roku dług publiczny wzrósł o 20,155 mld zł, tj. o 2,5 proc.

Dług składa się z: zadłużenia sektora rządowego w wysokości 769,256 mld zł (92,1 proc. długu ogółem), zadłużenia podsektora samorządowego w wysokości 64,665 mld zł (7,7 proc.) i podsektora ubezpieczeń społecznych na poziomie 1,577 mld zł (0,2 proc.).

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP), stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, wyniósł 883,796 mld zł. W trzecim kw. spadł on o 7,944 mld zł, tj. o 0,9 proc. Natomiast od początku 2012 roku wzrósł o 24,719 mld zł, tj. o 2,9 proc.