Jak poinformował Alior Bank, ustalił cenę akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych na 57 zł, a ostateczna liczba sprzedawanych akcji wynosi 36.812.965 sztuk. Ustalona cena jest dolną granicą wyznaczonego przez oferujących przedziału cenowego na 57-71 zł.

Większościowy akcjonariusz Alior Banku, Carlo Tassara, sprzeda 24.480.000 akcji, a emisja  nowych akcji  wyniesie 12.332.965 akcji. Do inwestorów instytucjonalnych trafi ostatecznie 34.272.436 akcji, a do inwestorów indywidualnych 1.834.769 akcji.

Alior Bank poinformował, że ostateczna cena oferowana w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych wynosi 54,20 zł, a trafi do tej grupy 444.445 akcji. Cena akcji oferowanych w transzy osób uprawnionych została ustalona na 45,60 zł, a trafi do niej 261.315 akcji. Bank poinformował, że w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy osób uprawnionych złożono łącznie ponad 14 tysięcy zapisów.