Nieruchomość o wartości rynkowej do 1 mln euro będzie opodatkowana według stawki 0,18 proc., zaś powyżej 1 mln według stawki 0,25 proc. Począwszy od 2015 r. władze lokalne będą mogły modyfikować ogólnokrajową stawkę o +/-15 proc. tak, by korespondowała z ich finansowymi potrzebami.
Do końca 2016 r. zwolnieni z podatku (Local Property Tax) będą nabywcy nieruchomości, jeśli kupią ją w 2013 r., a dotychczas jej nie posiadali, a także ci, którzy kupią mieszkanie lub dom nowo wybudowany lub mieszkają w nieruchomości niewykończonej. Rynkową wartość domu i mieszkania, od której zależy wysokość podatku katastralnego, właściciele będą wyceniali sami na podstawie oficjalnych wytycznych. Będą mogli też skorzystać z fachowej pomocy. Noonan poinformował też o podwyżce o 10 proc. akcyzy od pinty (568 ml) piwa i cydru, standardowej miarki alkoholu wysokoprocentowego oraz paczki 20 sztuk papierosów. Akcyza od standardowej butelki wina (0,75 litra) wzrośnie o 1 euro. Opłaty za studia w latach 2013-15 zdrożeją każdego roku o 250 euro. Zmienią sie zasady rozliczania świadczeń medycznych. Wzrosną opłaty za realizację lekarskich recept. Od lipca 2013 r. opodatkowane będą świadczenia z tytułu macierzyństwa. Małe i średnie firmy uznane za ostoję gospodarki otrzymają pomoc w większym zakresie, podobnie jak i przemysł filmowy. Budżet na najbliższy rok jest szóstym z kolei budżetem recesyjnym. Według Noonana irlandzka gospodarka rośnie, ale wciąż ma przed sobą długą drogę. Minister zapewnił, że rząd wywiąże się z warunków nałożonych na Irlandię przez UE i MFW, które zaakceptowała w 2010 r., zwracając się o finansową pomoc. Według prognoz przedstawionych przez Noonana, tegoroczny deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 8,2 proc. PKB, a do 2015 r. obniży się do 2,9 proc. PKB. Prognozy deficytu oparte są na założeniu, że PKB za 2013 r. wzrośnie o 1,5 proc., zaś w 2015 r. o 2,9 proc. Program UE-MFW dla Irlandii upływa w 2013 r. Obecny budżet ma utorować Irlandii drogę do powrotu na rynki kapitałowe w najbliższym roku.