Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku przez przeniesienie całego majątku Kredyt Banku na Bank Zachodni WBK.

Oceniając wniosek, KNF wzięła w szczególności pod uwagę plan połączenia banków, biznesplan połączonego banku na okres trzyletni zawierający informacje na temat przygotowania i planowanego przebiegu prac łączeniowych dotyczące m.in. sposobu zabezpieczenia interesów klientów i akcjonariuszy mniejszościowych oraz dodatkowe zobowiązania związane z ostrożnym i stabilnym funkcjonowaniem połączonego banku złożone przez Banco Santander z Hiszpanii w związku z planowanym istotnym zwiększeniem udziału Grupy Santander w rynku polskim.