ING Bank Śląski, który jest czwartym kredytodawcą w kraju, zapłaci tylko 90 punktów bazowych powyżej sześciomiesięcznej stopy międzybankowej WIBOR za pięcioletnie obligacje. Jest to pierwsza oferta sprzedaży obligacji przez bank. Dla porównania, Bank Gospodarki Żywnościowej płacił w kwietniu za trzyletnie papiery premię w wysokości 105 punktów bazowych, a Bank Ochrony Środowiska musiał wyłożyć w lutym 140 punktów bazowych za obligacje z tym samym terminem wykupu.