Giełda Papierów Wartościowych poinformowała, ze Orphee zadebiutuje na rynku NewConnect .

Orphee to szwajcarska firma działającą w branży produkcji sprzętu do badań hematologicznych. Jest spółką zależną PZ Cormay. Pieniądze z emisji spółka planowała wydać na akwizycję europejskiej firmy immunologicznej.