Inwestycyjna firma Opulentia, która zamierza wejść na giełdowy rynek New Connect, trafiła na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego z powodu sprzedaży inwestorom obligacji bez zezwolenia nadzoru bankowego.

W ośrodku zainteresowania Opulentii są inwestycje typu private equity i rynek nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych. Firma pozyskiwała pieniądze m.in. dzięki emisjom obligacji. Były to emisje prywatne, oferowane tylko imiennie zaproszonym inwestorom, choć próg inwestycji nie był wysoki - tylko 5-10 tys. zł. Opulentia proponowała też klientom Obligacje Mieszkaniowe, których zabezpieczeniem są nieruchomości w budowanym przez spółkę należącą do Opulentii kompleksie Rubin Apartments.

KNF zarzuca Opulentii to samo, co wcześniej zarzucała takim firmom jak Amber Gold, Finroyal, czy Pefect-Trade: że przyjmują pieniądze od klientów zewnętrznych i obciążają je ryzykiem, co wymaga zezwolenia na działalność bankową lub maklerską. Opulentia takiej licencji nie posiada.