Zdaniem Jacka Rostowskiego, ministra finansów, są trzy zasadnicze filary planu przystąpienia Polski do strefy euro. Po pierwsze mamy już gotowy plan techniczny przystąpienia do strefy euro, który jest  stale urealniany. Po drugie, aby przystąpić do strefy Polska musi  spełnić kryteria z Maastricht. Zdaniem ministra najważniejsze z tych kryteriów, mamy nadzieję spełnić już w przyszłym roku. To tzw. kryterium fiskalne jest w centrum naszej uwagi.

Trzecim warunkiem wejścia Polski do eurolandu nazwał zbudowanie stabilnej i bezpiecznej strefy euro. Rostowski podkreślił jednocześnie, że kryteria z Maastricht zostały skonstruowane w czasach spokojnych, kiedy różnice miedzy osiągnięciami gospodarczymi różnych krajów strefy euro były relatywnie małe. Dzisiaj mamy sytuację, w której kraje strefy euro dramatycznie od siebie różnią - dodał minister.