Na spotkaniu Eurogrupy nie zapadła decyzja o uruchomieniu 31,5 mld euro dla Grecji. W Atenach przegłosowany został budżet na 2013 r. i w ten sposób Grecja spełniła postawione jej warunki i transza 31,5 mld  euro powinna zostać jej przyznana.

W ramach Troiki wciąż panuje niezgoda co do przyznania Grecji dodatkowych dwóch lat oraz sposobów na zrównoważenie poziomu zadłużenia w kolejnych latach. Zrównoważenie jest kluczowym warunkiem ze strony MFW, a oznacza sprowadzenie relacji długu publicznego do PKB do 120 proc. w 2020 r. Obecne szacunki wskazują, że jest to raczej nierealne bez umorzenia części greckiego długu. Na to nie chce się zgodzić przede wszystkim EBC i Niemcy, gdyż mogłoby to kosztować ok. 30 mld  euro.