Luka podatkowa w VAT to różnica między teoretycznymi wpływami do budżetu państwa z tego podatku a wpływami rzeczywistymi, przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności, które wpływają na tę różnicę. Jest to różnica między tym, co podatnik powinien płacić, a tym, co faktycznie płaci w określonym czasie.

Straty budżetu Polski z powodu tzw. luki podatkowej w VAT mogą wynosić od 5 miliardów do 65 miliardów złotych. Wszelkie szacunki dotyczące luki w VAT w Polsce mogą się opierać tylko na badaniach i danych z innych krajów. Najbardziej realnie można ją oszacować na podstawie badań Komisji Europejskiej z 2006 r., która oceniła średnią wysokość luki dla 25 krajów UE na 12 proc. teoretycznych wpływów. Według tych badań luka podatkowa w Polsce w 2011 r. wyniosła ok. 16 mld zł. Przy uwzględnieniu tendencji wzrostowej zjawiska oraz faktu, że szara strefa jest w Polsce większa od średniej europejskiej, luka może sięgać 20 - 30 mld zł.