Agencja Fitch Ratings zmieniła długoterminowy rating Turcji w walutach obcych z „BB+" na „BBB-", a w walucie krajowej z BB+" na „BBB". Perspektywa obu ocen jest stabilna.

To pierwsza agencja ratingowa, która podwyższyła ocenę wiarygodności kredytowej Turcji do poziomu inwestycyjnego, wskazując osłabienie krótkoterminowych zagrożeń makroekonomicznych oraz stosunkowo mocną pozycję tureckiej gospodarki.

Decyzja analityków Fitcha wywołała wzrosty na tureckich rynkach finansowych, umocnienie liry wobec dolara oraz spadek rentowności obligacji. Ich posunięcie nie oznacza jednak, że tureckie papiery dłużne automatycznie trafią do indeksów obligacji z ratingami inwestycyjnymi. Aby tak się stało ich oceny wiarygodności muszą podnieść także inne duże agencje ratingowe.