Powodem przewidywanej straty są dodatkowe koszty związane z restrukturyzacją oraz spadek popytu na telewizory w tym flagowe modele Viera. Przewidywana strata 30-krotnie przewyższa dotychczasowe prognozy analityków.

Strata netto w roku finansowym kończącym się 31 marca może wynieść 765 mld jenów (9,6 mld USD). Jeszcze w maju spółka spodziewała się tymczasem dodatniego wyniku na poziomie 50 mld jenów. Średnia prognoz analityków zakładała natomiast stratę netto rzędu 24,7 mld jenów.

W poprzednim roku obrachunkowym japoński gigant segmentu elektroniki użytkowej odnotował rekordową stratę w kwocie 772 mld jenów.

Koszty wdrażanej restrukturyzacji, mające wynieść 440 mld jenów, będą 11-krotnie wyższe niż zakładały wcześniejsze wyliczenia, co wynika m.in. z powodu coraz trudniejszych warunków zewnętrznych. Dodatkowo, spółka po raz pierwszy od 1950 r. nie wypłaci dywidendy.