Dom Maklerski BOŚ wprowadzi indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Maklerski duet emerytalny IKE i IKZE może stanowić zarówno zabezpieczenie na przyszłość, jak i dodatkową możliwość inwestowania bez konieczności odprowadzania podatku.

Najważniejszą zaletą maklerskich produktów emerytalnych jest to, że klienci sami wybierają strategie inwestycyjną. Dzięki dostępowi do dużej liczby różnych instrumentów (akcje, obligacje, certyfikaty, ETF) klienci mogą skonstruować zarówno agresywne portfele na przykład z udziałem surowców, jak i  zrównoważone oraz bezpieczne. Ponadto konta maklerskie IKE i IKZE pozwalają najszybciej wśród innych produktów emerytalnych reagować na zmiany rynkowe i zamienić aktywa w żywą gotówkę.