Bank Millennium wyznaczył sobie średniookresowe cele finansowe, według których w 2015 roku wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) ma się znaleźć wprzedziale14-15 proc., a relacja koszty/dochody na poziomie 50 proc. Tymczasem na koniec września 2012 roku ROE wyniósł 10,1 proc., a relacja kosztów dodo chodów 58,2 proc.

Strategia Millennium zakłada, że wskaźnik kredyty/depozyty będzie się utrzymywał poniżej 100 proc. (obecnie96 proc.). Współczynnik kapitału podstawowego (Core Tier1) na poziomie powyżej 10 proc. (obecnie11,4 proc.). Wskaźnik satysfakcji klientów ma się znaleźć na poziomie powyżej 90 proc., a obecnie jest to 89 proc. Bank chce zmienić strukturę portfela kredytowego, udział kredytów korporacyjnych i leasingu w ogólnym portfelu kredytowym ma się zwiększyć do 30-35 proc. z 25 proc. obecnie. Millennium skupi się na kilku najważniejszych obszarach m.in. na wzroście kredytów gotówkowych oraz ich udziału w kredytach detalicznych ogółem.