Koncern KGHM opierając się na wynikach finansowych zrealizowanych w 9 miesięcy podniósł prognozę zysku netto na 2012 rok do 4,74 mld zł z 3,8 mld zł

Skorygowana prognoza przewiduje osiągnięcie w 2012 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 20,633 mld zł oraz zysku netto na poziomie 4,74 mld zł co oznacza podwyższenie planowanych wyników odpowiednio o 6 proc. i 25 proc. w odniesieniu do prognozy opublikowanej w raporcie bieżącym z dnia 27 marca 2012 roku.

Wzrost prognozowanych przychodów oraz zysku netto jest przede wszystkim skutkiem korzystniejszego kursu walutowego, wyższego wolumenu sprzedaży srebra oraz zmiany wyniku z tytułu różnic kursowych, istotnie wpływających na poziom wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.