Cypr jako prezydent unijny proponuje minimum 50 mld euro cięć do propozycji budżetu UE na lata 2014-20. Takie cięcia dotknęłyby m.in. Polskę, bowiem Cypr proponuje obniżenie limitu dostępnych funduszy z 2,5 proc. PKB kraju rocznie (jak zaproponowała w ub. roku KE) do 2,35 proc. PKB. Ten limit określa, ile funduszy spójności maksymalnie przypada na dany kraj.

Jednoczenie cypryjska prezydencja proponuje osobne rozwiązania, by zapewnić mniejsze cięcia w funduszach spójności dla państw, które w kryzysie dotknęła recesja, jak Grecja czy Hiszpania.