Polska jest zadłużona zagranicą na ponad 70 mld dol. Jedna czwarta to kredyty – w instytucjach finansowych

Ministerstwo Finansów zapłaciło dzisiaj ostatnią ratę kredytów zaciągniętych zagranicą w latach 70. , kiedy pierwszym sekretarzem KC PZPR był Edward Gierek.

W 1980 r. zadłużenie Polski wynosiło 25,5 mld dol. Z kredytów finansowane były głównie inwestycje przemysłowe. Jednak w latach 80. zabrakło dewiz na regularną spłatę rat. Obsługę pożyczek zawieszono na niemal dekadę. Odsetki jednak narastały i kiedyś trzeba było je spłacić.

W latach 90. Polska porozumiała się z wierzycielami bankami komercyjnymi zrzeszonymi w tzw. klubie londyńskim. Połowa istniejącego długu została umorzona, a pozostała część rozłożona na późniejsze terminy. W 1994 r. Polska wyemitowała tzw. obligacje Brady'ego o łącznej wartości 8 mld dol.

Po18 latach MF wykupiło ostatnią transzę papierów o wartości niemal 300 mln dol. Dlaczego teraz? W dniu płatności odsetek, czyli dwa razy w roku, mamy możliwość wykupu obligacji po cenie nominalnej. Teraz właśnie przypada taki termin.