Przywódcy państw UE ustalili podczas ostatniego szczytu UE, że do końca roku mają być uzgodnione przepisy dotyczące wspólnego nadzoru bankowego w eurostrefie oraz że w ciągu 2013 r. zacznie on funkcjonować. Wspólny nadzór jest wstępnym warunkiem bezpośredniego dokapitalizowywania banków z funduszu ratunkowego eurostrefy - EMS.

W opinii ekspertów, mimo, że po szczycie ogłoszono właściwie tylko, że przywódcy zgadzają się na dalsze uzgodnienia w sprawie paneuropejskiego nadzoru bankowego, to jednak jest to postęp", bo oznacza to wreszcie "zdecydowane zobowiązanie się" do integracji sektora bankowego. To dobry znak, udało się pogodzić początkowo bardzo sprzeczne stanowiska unijnych krajów. Ale eksperci od razu również zaznaczają, że powyższe ustalenia przywódców na szczycie UE nie oznaczają końca kryzysu.