Amerykański prezydent Barack Obama oraz Kongres zostali wezwani przez  prezesów 15 wielkich amerykańskich banków i innych instytucji finansowych do ugody w sprawie redukcji deficytu budżetowego.

Bankowcy ostrzegli, że cięcia wydatków i podwyżki podatków przewidziane w razie nieosiągnięcia porozumienia grożą nową recesją i obniżeniem ratingu Ameryki. W liście do prezydenta i Kongresu szefowie banków - m.in. Bank of America, Citigroup i Goldman Sachs - powołują się na opinie ekonomistów, którzy ostrzegają, że przewidziane zeszłorocznym porozumieniem głębokie cięcia wydatków rządowych oraz podwyżki podatków spowodują podniesienie stóp procentowych i zahamują wzrost gospodarki. Ostrzegli też, że kolejne agencje mogą obniżyć rating USA. Uczynił to już w ub. roku Standard & Poor's.