W ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 - 2020, Polska otrzyma pieniądze, które zostaną rozdzielone na osiem programów krajowych oraz 16 programów regionalnych. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska poinformowała, że największy ma być program związany z uczelniami wyższymi, innowacyjnością badań naukowych i ich transferem do gospodarki.

Podkreśliła, że w nowej perspektywie UE inwestycje infrastrukturalne dla wyższych uczelni będą stanowiły drobną cząstkę, a większość pieniędzy zostanie przeznaczona na badania, innowacje, edukację. Praktycznie nie przewiduje się już budowania murów w wyższych uczelniach, ponieważ mamy już ogromną ilość pięknych budynków tego typu.

Znaczący program będzie związany z gospodarką niskoemisyjną, ochroną środowiska, przeciwdziałaniem i adaptacją do zmian klimatu, transportem i bezpieczeństwem energetycznym. Dofinansowywany będzie transport kolejowy i aglomeracyjny w miastach. Inwestycje drogowe skoncentrują się na wybudowaniu brakujących odcinków autostrad i domknięciu sieci dróg ekspresowych.