W ocenie dużych inwestorów największe zalety Polski to wielkość rynku i kadry. W badaniu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, „klimat inwestycyjny w Polsce 2012” średnia ocena wyniosła w badaniu 3,6 pkt w pięciostopniowej skali, tyle samo co przed rokiem. W badaniu uczestniczyły 84 duże firmy, w tym 70 z kapitałem zagranicznym. Inwestorzy najwyżej - na 4,2 pkt (w skali od 1 do 5) - ocenili wielkość polskiego rynku. Stabilność polityczną kraju oceniono na 4,1 pkt, a dostępność siły roboczej na 4,0 pkt. Najgorzej natomiast oceniono jakość sądownictwa gospodarczego (2,7 pkt) oraz jasność przepisów prawnych (2,8 pkt).
Warto zwrócić  uwagę, że sektory te od lat w badaniu Agencji na temat klimatu inwestycyjnego są oceniane najsłabiej. Z roku na rok rośnie ocena jakości infrastruktury, w 2012 r. infrastrukturę drogową oceniono na 2,7 pkt, podczas gdy przed pięciu laty było to 1,6 pkt. Ocena infrastruktury telekomunikacyjnej wynosi 3,8 pkt, co jest już solidnym, średnim poziomem. Prezentując wyniki raportu, który powstał na podstawie badania pracownik z agencji badawczej IQS Group zwracał uwagę, że wielkość rynku w ocenie badanych wróciła w 2012 r. do poziomu z roku 2007. W ocenie zagranicznych inwestorów mocne strony Polski, to dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, dostępność materiałów, surowców czy komponentów oraz jakość gruntów inwestycyjnych. Za atut uważają też koszty pracy, natomiast za duży problem - koszty pozapłacowe.