Marek Belka prezes Narodowego Banku Polskiego stwierdził, że przetrwanie euro zależy od tego, czy ludzie uwierzą, że euro jest w interesie wszystkich.
Zdaniem Belki ostatnie decyzje podjęte na poziomie europejskim pokazują, że Europa idzie w dobrym kierunku. Chodzi m.in. o decyzje Europejskiego Banku Centralnego umożliwiające nielimitowany skup obligacji krajów eurolandu z rynku wtórnego, o ile wystąpią one wcześniej o pomoc z funduszy ratunkowych EFSF/ESM. Istotne są również powstające właśnie podstawy unii bankowej ze wspólnym nadzorem nad bankami w strefie euro.