Polska wejdzie do strefy euro wtedy, kiedy trwale będzie spełniać kryteria zbieżności, kiedy zachowa konkurencyjność gospodarki oraz kiedy sama strefa euro upora się z kłopotami - wynika z listu prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Wcześniej w wywiadzie prasowym szef dyplomacji Radosław Sikorski powiedział, że do końca obecnej kadencji parlamentu Polska spełni ekonomiczną część kryteriów konwergencji z traktatu z Maastricht, a decyzję o tym, czy racjonalne jest wejście do strefy euro, będzie mógł podjąć następny rząd.