Bank Goldman Sachs zarobił 1,5 mld dol. w trzecim kwartale bieżącego roku. Dla porównania przed rokiem ten jeden z największych banków świata miał 428 mln dol. straty. Wynik jest lepszy od oczekiwań analityków, bo Goldman Sachs zyskał więcej na giełdzie. Poprawa wyników to efekt większych stóp zwrotu z inwestycji na rynku akcji i obligacji. W przeliczeniu na akcje zysk wyniósł 2,85 dol. Analitycy spodziewali się, że będzie to 2,12 dol. na akcje. W ubiegłym roku było to 84 centów straty na papier. Przychody banku wyniosły 8,35 mld dol. (3,6 mld dol. przed rokiem).