Ministerstwo Finansów poinformowało, że deficyt budżetu państwa po wrześniu 2012 roku wyniósł 21 mld 122,3 mln zł, co daje 60,4 proc. deficytu planowanego na 2012 rok na poziomie 34 mld 999,6 mln zł .

Wydatki państwa wyniosły 235 mld 46,5 mln zł, czyli 71,5 proc. kwoty 328 mld 765,7 mln zł planowanej na 2012 rok. Dochody budżetu państwa wyniosły 213 mld 924,2 mln zł, czyli 72,8 proc. planu rocznego wynoszącego 293 mld 766,1 mln zł.