Wartość nieruchomości, która zostanie nabyta podczas licytacji komorniczej za kwotę 5,1 mln zł, została oszacowana na 6,8 mln zł. Cash Flow planuje realizację zysku, mając na uwadze atrakcyjne położenie nieruchomości. ’Czekamy na przysądzenie własności. Proces ten może potrwać około  2-3 miesięcy. Wówczas możemy liczyć na formalne uznanie naszej spółki jako właściciela nieruchomości - informuje Dariusz Czech, dyrektor generalny Cash Flow S.A. Zarząd spółki szacuje, że czas realizacji transakcji i sprzedaży nieruchomości to 6 miesięcy. „ Szacujemy, że po przygotowaniu pełnej dokumentacji i transakcji możemy zrealizować stopę zwrotu na poziomie 20-25 proc. Nie wykluczamy kolejnych transakcji tego typu na rynku nieruchomości - dodaje Dariusz Czech. Cash Flow dotychczas skupiał się jedynie na skupie pakietów wierzytelności oraz pożyczkach krótkoterminowych dla podmiotów gospodarczych. Transakcja zakupu nieruchomości jest elementem strategii skupu wierzytelności gdzie nieruchomości stanowią zabezpieczenia transakcji. Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na dynamikę strumienia przychodów są dla naszej spółki pożyczki krótkoterminowe i taka tendencja powinna się utrzymać na koniec 2012 roku. Nieruchomości komercyjne w atrakcyjnych miejscach takich jak Kraków, które stanowią zabezpieczenie transakcji stanowią ciekawą alternatywę generowania zysków dla spółki.