Jeżeli jednak wynajmujemy regularnie kilka mieszkań i jest to jedyne źródło dochodu, powinniśmy otworzyć działalność gospodarczą.
Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie najmu, a zamierzają wynająć posiadane mieszkanie czy dom np. studentom, mogą rozliczać się z fiskusem na dwa sposoby:
1) za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5 proc.),
 2) na zasadach ogólnych (stawki 18 proc. i 32 proc.).
W przypadku ryczałtu podstawą do obliczenia podatku jest przychód. Natomiast w przypadku zasad ogólnych podstawą opodatkowania jest dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Do nich można zaliczyć na przykład: amortyzację lokalu, koszty wyposażenia i remontów, czynsze płacone do spółdzielni lub wspólnoty oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości. Jeżeli właściciel przewiduje, że w danym roku podatkowym jego koszty będą równe przynajmniej połowie osiąganego przychodu, powinien zastanowić się nad metodami opodatkowującymi dochód. Wtedy bowiem faktycznie zapłacony podatek wg skali lub liniowy może być niższy niż kwota 8,5 procentowego  przychodu naliczana w formie ryczałtu.
Jeszcze do niedawna refakturowanie tzw. mediów przy umowach najmu było akceptowane przez organy podatkowe. Jednak od pewnego czasu fiskus prezentuje jednolite stanowisko, że opłaty za media powinno wliczać się do podstawy opodatkowania czynszu za wynajem lokalu